Профіт Фінанс. Бухгалтерські послуги, аутсорсинг Одеса. Податкове планування Одеса.
Одеса, вул. Середньофонтанська 30/1, оф 14а+38 (098) 768 03 02

Фінансова діагностика

Фінансова діагностика - це процес дослідження фінансового стану основних показників фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку.

Мета фінансової діагностики: отримати зважену і обґрунтовану оцінку фінансового стану підприємства і визначити умови прийняття оптимальних рішень.

 1. Аналіз майна підприємства та ефективності його використання, забезпечення підприємства оборотними коштами
 2. Аналіз джерел формування майна підприємства і ефективності його використання
 3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
 4. Аналіз грошових потоків підприємства
 5. Аналіз рентабельності підприємства
 6. Оцінка ділової активності
 7. Аналіз ліквідності активів і платоспроможності
 8. Оцінка фінансової стійкості
 9. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства:

Ключовий роботою будь-якого комерційного підприємства є поліпшення добробут власників і акціонерів. У зв’язку з цим, одним з найважливіших орієнтирів, що визначають правильність курсу компанії, є підвищення його інвестиційної привабливості і віддачі інвесторам. Особливо гостро процес діагностування фінансового стану компанії виникає в умовах зростаючої конкуренції. Посилення конкуренції змушує менеджмент компанії по-новому поглянути на вибір критеріїв оцінки ефективності, для того, щоб вчасно виявляти проблемні зони і покращувати роботу компанії.

Визначення інвестиційної привабливості направлено на формування об’єктивної цілеспрямованої інформації для прийняття інвестиційного рішення.

Аналізуючи інвестиційну привабливість того чи іншого об’єкта вкладення коштів, інвестор визначає не тільки стабільність і прибутковість цього об’єкта, але і всі можливі ризики, пов’язані з ним.

 • Оцінка комерційної складової інвестиційної привабливості компаній
 • Оцінка фінансової складової інвестиційної привабливості компаній
 • Оцінка ефективності діяльності підприємств
 • Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємств
 • Інтегральна оцінка фінансового стану компаній
 • Механізм поліпшення фінансових показників компаній